press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Pierwsza Licytacja Nieruchomości

25.11.2022 r. o godzinie 9:45 w sali numer 33 w Sądzie Rejonowym w Rybniku odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Wodnej 42

TERMIN LICYTYCJI ZOSTAŁ UCHYLONY

Przedmiotem licytacji jest nieruchomości gruntowa składająca się z działki nr 3076/121 o pow. 832 m2, zabudowana budynkiem mieszkaniowym, gospodarczym oraz garażem, położona w Rybniku, przy ul. Wodnej 42.

Budynek mieszkalny, wolnostojący, dwukondygnacyjny ze strychem, częściowo podpiwniczony wybudowany w 1932 roku.

Dla nieruchomości ustanowiona jest księga wieczystą nr GL1Y/00091667/9 prowadzona przez Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ................................. 221 400,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: .................... 166 050,00 zł

 

rzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  ........................................ 22.140,00 zł

najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu lub na rachunek bankowy komornika w Bank BNP Paribas S.A. 24 1600 1462 1882 3447 4000 0003 z adnotacją przeznaczenia wpłaty.

 

Nieruchomość można oglądać w dniach:

18 listopada od godz. 17.00 - 18.00 oraz

19 listopada od 8.00 - 9.00

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku Wydziale I Cywilnym przy Pl. M.Kopernika 2 w ciągu tygodnia przed licytacją.

 

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.